Testy przeprowadzane w domu służące do diagnostki bezdechu sennego

Obturacyjny bezdech senny jest stosunkowo częstym zaburzeniem,które gdy pozostaje nierozpoznane i nieleczone prowadzi do komplikacji kardiologicznych takich jak nadciśnienie tętnicze i choroby serca.Polisomnografia(PSG) jest najdokładniejszym badaniem mającym na celu diagnostyk ę bezdechu sennego.Jest to jednak badania bardzo drogie.Uznanym,alternatywnym testem,prostszym do przeprowadzenia i tańszym są domowe testy diagnostyczne(HST).Celem artykułu jest wyjaśnić najważniejsze różnice pomiędzy PSG a testami domowymi, wykazać ich korzyści i ograniczenia.Rozpoznać chorych dla,których domowe testy są badaniami wystarczającymi,a którzy nie powinni mieć przprowadzanej takiej diagnostyki.

Obturcyjny bezdech senny dotyczy od 3% do 7% ogólnej populacji,aczkolwiek częściej obserwuje się zaburzenia oddychania w czasie snu u pacjentów z  migotaniem przedsionkow,chorobami serca,opornym nadciśnieniem tętniczym,cukrzycą  typu I  i  otyłością.Badania wykazały ,że około 32% pacjentów pozostających w opiece lekarzy rodzinnych   z powodu tych chorób ,ma duże prawdopodobieństwo bezdechu sennego.

Najbardziej dokładną metodą diagnostyki pozostaje polisomnografia,która wymaga przeprowadzenia w warunkach pracowni zaburzeń snu.W trakcie badania wykorzystuje si e wiele czujników,mających na celu ocenę EEG(badanie aktywośc mózgu),ruchów oczu,napięcia mięśniowego,przepływu powietrza prez  górne drogi oddechowe, ruchów klatki piersiowej i brzucha,EKG i saturację krwi.
Pacjent może czuć dyskomfort i niepokój  śpiąc z taka ilością czujnków.Dodatkowo koniecznośc pozostania w warunkach pracowni zaburzen snu,poza środowiskiem domowych sprawia dodatkowe utrudnienia.Mogą one zaburzać sen chorego prowadząc do negatywnych wyników przeprowadzonego badania.

Dobrą alternatywą dla tych chorych są domowe testy mające na celu potwierdzenie  bezdechów w trakcie snu.W  czasie badania chory śpi we własnym łóznku,co jest bardzo ważne dla tych,którzy odczuwają niepokój  diagnozując się  w warunkach szpitalnych.Badania domowe wymagają użycia mniejszej ilości czujników,aparaty są bardziej komfortowe dla chorego.Podejrzewając u pacjenta bezdech senny mamy w ten sposób narzedzie do potwierdzenia naszych podejrzeń i zastosowania koniecznego leczenia.

Domowe aparaty do diagnostyki bezdechu sennego mają mniej czujników.Wymagają oceny przepływu oddechowego,ruchów klatki piersiowej i brzucha,saturacji krwi w czsie snu.

Domowe testy potwierdzają obecnośc spłyceń oddychania i bezdechów.Pacjenci mogą mieć jednak inne zaburzenia oddechowe,które prowadzą do nadmiernego wysiłku oddechowego w trakcie snu i licznych wybudzeń. U takich pacjentów  domowe  testy nie potwierdzą  obecności choroby,mimo pogarszającego się samopoczucia w czasie dnia.W takim przypadku jest konieczne przeprowadzenie badania z wykorzystaniem czujników oceniających EEG.Dotyczy to głównie osób młodych z niska masą ciała.

Dlatego też rekomenduje się przeprowadzania badań domowych dla  pacjentów z dużym prawdopodobieństwem  umiarkowanego lub ciężkiego bezdechu sennego.Nie sa zalecane dla chorych z ciężkimi chorobami płuc, chorobami nerwowo-mięsniowymi,uszkodzeniem mięśnia sercowego,u pacjentów podejrzanych o obecnośc zespołu niespokojnych nóg,bezsennością,zaburzeniami przysennymi,podejrzanych o bezdechy związane z  uszkodzeniem centralnego ukł.newowego.

Ostatecznie to lekarz podejmuje decyzję,czy pacjent zgłaszający się do poradni może mieć przerpwadzone badanie domowe,czy będzie wymagał badania warunkach pobytu szpitalnego.

Journal of the  American Boars of Family Medicine.
Mukesh Kapoor,MD; Glen Greenough,MD.(2015)

 Zobacz także