Stosowanie aparatu CPAP redukuje częstotliwośc napadów migotania przedsionków u pacjentów z bezdechem sennym,po zabiegu ablacji i u tych u których nie wykonano tego zabiegu.

Zastosowania wspomaganego oddychania w czasie snu(aparat CPAP) wiąze się ze znaczącym spadkiem częstości napadów migotania przedsionków u pacjentów z rozpoznanym bezdechem sennym.

Analiza  badań przeprowadzonych w UAS,Japonii i Hiszpanii wykazała o około 42% mniejsze ryzyko nawrotu migotania przesionków u chorych stosujących leczenie CPAP w porównaniu do chorych nie używających wspomaganego oddychania w czasie snu.

Dotyczy to zarówno chorych po przeprowadzonym zabiegu ablacji jak i leczonych jedynie lekami antyarytmicznymi.

Deborah Brauser(kwiecień 2015)Zobacz także